HR trainee tehtävässä Helsingin kaupungilla

(c) Jussi Hellsten

Harjoitteluni HR legal traineena kanslian henkilöstöosastolla on ollut kaikin puolin antoisa kokemus. Henkilöstöosastolla on innostava ja avoin ilmapiiri, ja täällä ollaan myös kiinnostuneita jokaisen osaamisesta ja mahdollistetaan oman osaamisen kehittäminen. Olenkin harjoitteluni aikana päässyt oppimaan omien varsinaisten juridiikkaan liittyvien tehtävien lomassa muun muassa viestinnästä ja johtamisesta, mikä on ollut mahtavaa.

Työtehtäväni harjoittelun aikana ovat olleet hyvin monipuolisia, ja osa tehtävistä sellaisia, joita olin harjoittelultani kovasti odottanut ja lisäksi pääsin tekemään paljon sellaista, miten en edes osannut harjoittelulta toivoa. Yksi keskeisistä asettamistani tavoitteista harjoittelulle oli neuvottelutoiminnasta oppiminen, sillä se oli minulle entuudestaan melko vierasta. Pääsinkin harjoitteluni aikana useisiin erilaisiin henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa käytäviin neuvotteluihin mukaan sihteerin roolissa, ja samalla sain oppia erilaisista neuvottelukäytännöistä ja -tyyleistä. Lisäksi pääsin harjoitteluni aikana esimerkiksi mukaan rekrytoimaan seuraajaani, mikä olikin hyvin mielenkiintoista. En ollut aiemmin ollut mukana rekrytointiprosessi muutoin kuin työnhakijana, ja oli hyvin opettavaista nähdä, millainen rekrytointiprosessi on rekrytoijan näkökulmasta. Harjoittelun aikana minut yllätti positiivisesti se, kuinka tiiviisti kaupungilla tehdään yhteistyötä läpi koko organisaation.

Haastavimmaksi tehtävässä koin kaupunkiorganisaation hahmottamisen ja sen ymmärtämisen, miten vastuut jakaantuvat eri toimijoiden kesken. Helsingin kaupungin ollessa Suomen suurin työnantaja on kaupungin organisaatiokin monitahoinen. Esimerkiksi kaupunginkanslia jakaantuu useaan eri osastoon, ja oma osastommekin eri yksiköihin ja nämä vielä edelleen tiimeihin. Näin puolen vuoden kaupungilla työskentelyn jälkeen koen viimein, että organisaatio ja sen eri toimijat alkavat olla hiljalleen muistissa.

Kaiken kaikkiaan olen hyvin iloinen ja kiitollinen, että päätin hakea juuri Helsingin kaupungille ja tulin valituksi tehtävään.

Maiju Räsänen, HR trainee