Tervetuloa Helsingin kaupungille

Onnittelut työpaikasta ja tervetuloa perehtymään Helsingin kaupungin toimintatapoihin! Tältä sivulta löydät kaikille uusille työntekijöille tarkoitettua tietoa kaupungista ja meillä työskentelystä. Jos olet uusi esihenkilö, kesätyöntekijä tai harjoittelija, löydät valikosta erityisesti sinulle tarkoitettua lisämateriaalia.

Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja, jolla työskentelee n. 38 000 työntekijää erilaisissa tehtävissä toimialoilla ja liikelaitoksissa.

Työ Helsingin kaupungilla

Kuva: Jussi Hellsten / Helsinki Partners

Vaikuttava Helsinki

Työsi on merkityksellistä ja näet sen vaikutuksen. Teet työtä yhdessä kaupunkilaisten kanssa.

Kuva: Jussi Hellsten / Helsinki Partners

Kuva: Jussi Hellsten / Helsinki Partners

Ainutlaatuinen Helsinki

Työtämme on myös se, että ainutlaatuinen kaupunkikulttuurimme pysyy elinvoimaisena, ja että tässä kaupungissa viihdytään.

Kuva: Jussi Hellsten / Helsinki Partners

Marek Sabogal / Helsinki Partners
Kuva: Marek Sabogal / Helsinki Partners

Vastuullinen Helsinki

Edistämme monimuotoisuuden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista sekä tarjoamme hyvää ja ihmisläheistä esihenkilötyötä.

Kuva: Marek Sabogal / Helsinki Partners

Kuva: Aleksi Poutanen / Helsinki Partners

Työn ja huvin Helsinki

Elämä ei ole pelkkää työtä. Huolehdimme työn ja vapaa-ajan tasapainosta ja tarjoamme mahdollisuuden elää itsensä näköistä, täyttä elämää.

Kuva: Aleksi Poutanen / Helsinki Partners

Kuva: Jussi Hellsten / Helsinki Partners

Kehittymistä tukeva Helsinki

Olemme vakaa ja turvallinen työnantaja. Suuri kokomme tarjoaa sinulle monipuoliset mahdollisuudet kehittyä ja edetä urallasi.

Kuva: Jussi Hellsten / Helsinki Partners

Helsinki on palkittu aktiivisena ja vastuullisena työpaikkana

Helsingin kaupunki palkittiin Suomen aktiivisimpana työpaikkana Urheilugaalassa 2021. Finaalipaikkaan ja lopulta voittoon johti systemaattisesti ja määrätietoisesti kehitetty henkilöstöliikunnan kokonaisuus.

Vuonna 2020 kaupunki palkittiin Työelämän vastuullisuusteko -tunnutuksella osana Oikotie Työpaikat -palvelun järjestämää Vastuullinen työnantaja -kampanjaa. Asiantuntijaraadin voittajavalinnan perusteluina oli Helsingin kaupungin vaikuttava, pitkäjänteinen ja laajamittainen työ monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.


Kaupunkiorganisaatio

Helsingin kaupunki rakentuu yhdeksästä eri toimialasta ja liikelaitoksesta, joilla on kaikilla omat tärkeät tehtävänsä. Alla olevasta listasta näet niiden nimet sekä nimien lyhenteet. Käytämme lyhenteitä usein arjessa, joten niiden tunnistamisesta on sinulle hyötyä. Otsikoita klikkaamalla pääset tutustumaan tarkemmin kuhunkin toimialaan ja liikelaitokseen sekä niissä toimivien työntekijöiden ammattinimikkeisiin ja tehtäviin.

Kaupungin hallinnollinen organisaatio

Kaupungin hallinnollinen organisaatio muodostuu kaupunginvaltuustosta – joka valitsee pormestarin ja apulaispormestarit vaalikaudeksi kerrallaan – sekä kaupunginhallituksesta, neljästä toimialasta, keskushallinnosta ja lautakunnista.


Yhteiset toimintatavat Helsingin kaupungilla

Videolla kuulet työntekijöidemme ajatuksia eettisistä periaatteista työpaikalla.

Noudatamme eettisiä periaatteita

Kaupungin työntekijänä olet sitoutunut noudattamaan kaupungin eettisiä periaatteita. Eettiset periaatteet ovat vastuullisen toiminnan, terveen työkulttuurin ja työhyvinvoinnin ydin. Ne ovat asioita, jotka yhdistävät meitä kaikkia ja ohjaavat kohti oikeaa toimintaa:

 • Olemme kaikessa toiminnassamme palvelutehtävässä.
 • Teemme kaiken jatkuvasti hieman paremmin.
 • Painotamme rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaista kohtelua.
 • Emme salli rasismia, syrjintää, epäasiallista kohtelua emmekä seksuaalista häirintää.
 • Noudatamme kaikkia kaupunkia koskevia säännöksiä.
 • Suojaamme järjestelmät hyvin.
 • Emme salli korruptiota emmekä väärinkäytöksiä.
 • Tarjoamme ajoissa apua ja tuemme kaikkein haavoittuvimpia ihmisryhmiä.
 • Painotamme kestävää kehitystä ja torjumme ilmastonmuutosta.
 • Rakennamme eettistä toimintakulttuuria.

Kohtelemme toisiamme asiallisesti ja arvostavasti

Haluamme, että sinulla ja meillä kaikilla on hyvä olla ja työskennellä. Helsingin kaupungilla ei hyväksytä epäasiallista kohtelua tai häirintää missään muodossa. Suhtaudumme työyhteisömme jäseniin ja asiakkaisiimme asiallisesti ja arvostavasti.

Sopuisasti Stadissa -oppaan toimintaperiaatteet ohjaavat hyvään työarkeen. Se auttaa meitä rakentamaan hyvää työilmapiiriä ja sujuvaa arkea sekä neuvoo, mistä saa apua ja tukea ongelmatilanteisiin. Tutustu oppaan pääkohtiin oheisella diasetillä


Henkilöstöedut Helsingin kaupungilla

Kuva: Jussi Hellsten / Helsinki Partners

Harrastuksia, elämyksiä ja sujuvampaa arkea

Kaupungin työntekijänä muun muassa syöt lounasta henkilökuntahintaan, saat työmatkaseteleillä alennusta joukkoliikenteestä, harrastat edullisemmin ja majoitut ilmaiseksi henkilöstön omalla saarella Kallalahden selällä.

Lue lisää henkilöstöeduista täällä

Kuva: Jussi Hellsten / Helsinki Partners


Helsinki nyt ja tulevaisuudessa

Kuva: Jussi Hellsten / Helsinki Partners

Toimintaympäristö

Millä tavalla esimerkiksi väestön kasvu ja monimuotoistuminen, asukkaiden mielenterveyden haasteet tai kaupunkirakenteen tiivistyminen näkyvät Helsingissä? Entä mitä voimme odottaa tulevaisuudelta? Voit tutustua Helsingin toimintaympäristön kannalta keskeisiin ilmiöihin ja muutostekijöihin toimintaympäristöanalyysissä.

Toimintaympäristöanalyysi

Kuva: Jussi Hellsten / Helsinki Partners

Kaupunkistrategia 2021–2025

Helsingin Kaupunkistrategia 2021–2025 on nimeltään Kasvun paikka. Strategia tehdään neljän vuoden valtuustokaudeksi kerrallaan, ja se ohjaa kaupungin toimintaa. Strategia sisältää 13 painopistealuetta.​​​​​​​​​​​​​ Mitkä niistä koet keskeisimmiksi omassa työssäsi?

 • Maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia 
 • Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua
 • Taide ja kulttuuri ovat hyvän elämän mahdollistaja
 • Yhdenvertainen ja kansainvälinen Helsinki
 • Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan
 • Toimiva ja kaunis kaupunki
 • Älykkäät liikenneratkaisut ovat sujuvan arjen perusta
 • Helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat
 • Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana
 • Henkilöstölle vetovoimainen Helsinki
 • Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen 
 • Helsinki on houkutteleva osaajille ja yrityksille
 • Kansallista edunvalvontaa ja kansainvälistä yhteistyötä Helsingin kehittämisessä
Kuvituskuva: henkilö kastelee kastelukannulla istutuksia.
Kuva: Jussi Hellsten / Helsinki Partners
Kuva: Jussi Hellsten / Helsinki Partners

Hiilineutraali Helsinki vuoteen 2030 mennessä

Yksi kaupunkistrategian 2021–2025 tavoitteista on hiilineutraali Helsinki vuoteen 2030 mennessä. Tällöin Helsingissä tapahtuva toiminta ei enää lämmitä ilmastoa. Strategiassa asetetaan myös hiilinollatavoite vuodelle 2040. Tämän jälkeen tavoitteena on hiilinegatiivisuus eli se, että Helsingissä hiilidioksidia sidotaan enemmän kuin sitä päästetään ilmakehään.

Kuva: Jussi Hellsten / Helsinki Partners

Jatkuvalla ilmastotyöllä on saavutettu jo paljon. Helsingin päästöt vuonna 2020 olivat 33 % prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990, vaikka asukasluku on kasvanut 150 000:llä. Helsinkiläistä kohti laskettuna päästöt olivat noin 49 % pienemmät. Jotta Helsingistä tulee hiilineutraali, päästöjä on kuitenkin vähennettävä entistä enemmän ja nopeammin. Hiilineutraali Helsinki syntyy helsinkiläisten, kaupungin, yritysten ja organisaatioiden yhteistyöllä.


Helsingin kaupunki sosiaalisessa mediassa

Kaupungin toimialat

Oheisesta linkistä löydät listauksen kaupungin toimialojen omista pääkanavista sosiaalisessa mediassa.

Kuvituskuva: kolme iloista henkilöä katsoo iloisesti matkapuhelinta.
Kuva: N2 Albiino / Helsinki Partners

Kaupungin palveluilla, kuten kouluilla, kirjastoilla ja asukastaloilla on myös lukuisia sosiaalisen median kanavia. Löydät ne palveluiden hel.fi-verkkosivuilta tai etsimällä niitä suoraan sosiaalisen median palveluista.